ارتقای مرتبه آقای دکتر محمود رضایی دشت ارژنه به استادی

ارتقای مرتبه آقای دکتر محمود رضایی دشت ارژنه به استادی


همکاری گرامی

جناب آقای دکتر محمود رضایی  دشت ارژنه

عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات فارسی

ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه استادی را صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون در جهت پیشبرد و اعتلای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده را آرزو می­نماییم.

 

 

آدرس کوتاه :