ارتقای مرتبه آقای دکتر علیرضا احمدی به استادی

ارتقای مرتبه آقای دکتر علیرضا احمدی به استادی


همکاری گرامی

جناب آقای دکتر علیرضا احمدی

عضو هیأت علمی بخش زبان های خارجی و زبان شناسی

ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه استادی را صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون در جهت پیشبرد و اعتلای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده را آرزو می­نماییم.

آدرس کوتاه :