ارتقای مرتبه آقای دکتر سید حسین مرعشی به دانشیاری

ارتقای مرتبه آقای دکتر سید حسین مرعشی به دانشیاری


همکاری گرامی

جناب آقای دکتر سید حسین مرعشی

عضو هیأت علمی بخش زبان و ادبیات عربی

ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را صمیمانه تبریک گفته و از خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون در جهت پیشبرد و اعتلای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشکده را آرزو می­نماییم.

آدرس کوتاه :